Bez zmian na stanowiskach dyrektorów

Zarząd Powiatu Kościańskiego po postępowaniu konkursowym podjął 23 maja 2017 roku uchwałę nr 117/628/17 w sprawie powierzenia pani Grażynie Majchrzyckiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie oraz uchwałę nr 117/630/17 w sprawie powierzenia pani Magdalenie Dyszkiewicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

Obie panie będą pełniły powierzone im funkcje do 31 sierpnia 2022 roku, czyli przez kolejnych 5 lat szkolnych.

Spotkanie podczas którego Grażyna Majchrzycka oraz Magdalena Dyszkiewicz otrzymały z rąk Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego decyzję w sprawie powierzenia obowiązków odbyło się dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Kościanie. W spotkaniu uczestniczył także Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, który wspólnie ze starostą życzył paniom dyrektor sukcesów.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo