Betlejemskie Światło Pokoju u starostów

Marianna Gracz, Katarzyna Lenarska, Julianna Spolenkiewicz oraz Eryk Jankowski – harcerze z kościańskiego Hufca ZHP odwiedzili dziś, 21 grudnia 2017 roku, starostę Bernarda Turskiego i wicestarostę Stefana Stachowiaka z Betlejemskim Światełkiem Pokoju. Wraz ze światełkiem harcerze złożyli starostom świąteczne życzenia.

Odbierając Światełko Pokoju, starostowie podziękowali harcerzom za odwiedziny i życzenia oraz wręczyli im upominki.

Światło zostało rozpalone w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie skauci przywieźli je do Wiednia, a stamtąd na Słowację. 16 grudnia, po polskiej stronie Tatr, harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. Betlejemskie Światło Pokoju ma dotrzeć do każdego województwa. Betlejemska sztafeta potrwa do 24 grudnia. Z Polski światło trafi na Ukrainę, Białoruś, do Niemiec, Rosji, Danii i na Litwę. Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 r. przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo