Będą reprezentowały powiat przed Sejmikiem Wojewódzkim

Aleksandra Sobierajewicz i Wiktoria Glinkowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie będą reprezentowały Powiat Kościański podczas sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Uczennice te wzięły udział w powiatowych eliminacjach zespołu uczniowskiego organizowanych 2 kwietnia 2019 roku przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Zadaniem zespołów uczniowskich było przygotowanie pisemnej pracy na temat korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie rodzinnego powiatu oraz zaprezentowanie wykonanej pracy przed komisją rekrutacyjną.

Przewodniczącą komisji rekrutacyjnej była Iwona Bereszyńska – przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego, członkami komisji były także pracownice Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych starostwa.

Eliminacje konkursowe zorganizowano w ramach projektu pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”.

W naszym powiecie przystąpiło do nich I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie. Szkoła wytypowała zespoły uczniowskie w składzie:

 - Adrianna Nowak i Zofia Zborowska,

- Aleksandra Szlecht i Zuzanna Mądra,

- Julia Dominiczak i Marianna Czapla,

- Julia Mróz i Paulina Szrejder,

- Julia Pietrzak i Kornelia Szymańska,

- Weronika Stefan i Oliwier Adamczak,

- Wiktoria Reczek i Weronika Szymańska,

- Wiktoria Glinkowska i Aleksandra Sobierajewicz

Zgodnie z zasadami programu jeden zespół uczniowski mógł wykonać tylko jedną pracę. Komisja rekrutacyjna mogła wybrać tylko jeden zespół uczniowski, który będzie uczestniczył w seminarium i sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.  

W ocenie prac komisja brała pod uwagę: staranność wykonania, poprawność merytoryczną, zgodność pracy z tematem, komunikatywność przekazu, pomysłowość, kreatywność i oryginalność.

Poza zwycięskim zespołem komisja wyróżniła zespół: Weronika Stefan i Oliwier Adamczak.

Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Iwony Bereszyńskiej dyplomy, nagrody i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo