Będą pieniądze na drogę

Dodano: 20 lipca 2016

Powiatowi Kościańskiemu udało się pozyskać pieniądze na przebudowę drogi powiatowej Wieszkowo – Żelazno – Stankowo.

Powiat znalazł się na liście rankingowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i otrzyma dofinansowanie na przebudowę drogi z Wieszkowa do granicy powiatu kościańskiego z powiatem gostyńskim w Stankowie w kwocie 1 959 235 złotych.

Przebudowa drogi obejmie odcinek 3 840 metrów. W ramach zadania na długości 2 190 metrów na drodze gruntowej położony zostanie asfalt. Istniejąca nawierzchnia wyrównana zostanie masą bitumiczną oraz po obu stronach jezdni wzmocniona geosiatką o szerokości 1 metra. Ponadto pobocze wzmocnione zostanie pofrezem. Jezdnia poszerzona zostanie do 5,5 metra, a w Żelaźnie do 6 metrów.  Wymieniona zostanie również kanalizacja deszczowa na długości 260 metrów. Rowy zostaną otworzone i odmulone lub wykopane. Zjazdy na pola będą miały nawierzchnię tłoczniową. Na przepustach staną bariery energochłonne. Odnowione zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi to blisko 3 mln 100 tys. złotych.

Powiat Kościański zamierza zrealizować tę inwestycję w latach 2017-2018.

Kryteriami  wyboru projektów do dofinansowania w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 były m.in.: dochód podatkowy gminy, na terenie której operacja będzie realizowana, wysokość bezrobocia w powiecie, połączenie drogi z drogą wyższej kategorii. Ponadto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 preferuje współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dlatego w marcu tego roku Starosta Kościański oraz Starosta Gostyński podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kościanie podpisali porozumienie o współpracy przy przebudowie drogi z Wieszkowa, przez Żelazno i Stankowo do Daleszyna.

Poza tym przy ocenie wniosków pod uwagę brano również kryteria regionalne. W przypadku Wielkopolski były to: zmiana nawierzchni drogi oraz połączenie przez drogę dwóch wsi lub osad.

Możliwe było pozyskanie dofinansowania na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektów preferowały gminy. Mimo to Powiat Kościański na liście rankingowej zajął 54. miejsce, czwarte wśród powiatów. W sumie w ramach programu złożono 355 wniosków.