Bądźmy odpowiedzialni, ostrożni i solidarni - Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański

Dodano: 26 marca 2020

Bądźmy odpowiedzialni, ostrożni i solidarni - Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Kościańskiej,

Sytuacja, z którą przyszło nam się mierzyć jest niezwykle trudna.

Ja mogę tylko zapewnić, że my, samorządowcy przy wsparciu służb, inspekcji, straży i kierownictwa szpitala, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby realizować nałożone na nas zadania. To trudny czas dla wszystkich.

Na codziennym posiedzeniu Sztabu Kryzysowego otrzymuję regularne raporty i omawiamy wspólnie bieżącą sytuację epidemiologiczną w powiecie. Jestem w stałym kontakcie z wojewodą.

Starostwo Powiatowe w Kościanie funkcjonuje. Część kadry z uwagi na opiekę nad dziećmi jest nieobecna. Ograniczona jest też bezpośrednia obsługa mieszkańców. Obsługa odbywa się telefonicznie lub poprzez narzędzia elektroniczne. Dokumenty można zostawić także w specjalnych skrzynkach, które znajdują się w obu budynkach starostwa. Wszystkie złożone za pomocą narzędzi internetowych lub papierowo wnioski są rozpatrywane, przygotowujemy decyzje, dokumenty. Nie wiemy jak sytuacja będzie się rozwijać, choć wierzę w odpowiedzialność społeczeństwa i to, że uda się zatrzymać rozprzestrzenianie wirusa. Bardzo wiele zależy od nas samych.

Pozostaję też w stałym kontakcie z dyrektorami szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy oraz kierownikami jednostek organizacyjnych. Sytuacja szkół jest trudna, ale kadra pedagogiczna i dyrekcja robią wszystko, by uczniowie jak najmniej stracili. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna po Świętach. Tak naprawdę dziś wszystko zależy od tego.

Najbliższe tygodnie, miejmy nadzieję, że tygodnie, a nie miesiące, odbiją się też na gospodarce. Straty poniosą przedsiębiorcy, ale również samorządy. Już dziś zamroziliśmy niektóre wydatki. Być może będziemy musieli zrezygnować z części planów inwestycyjnych. Sytuacja jest nadal rozwojowa. Dziś trudno snuć długofalowe rozważania. Staramy się przygotować na wszystkie ewentualności.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie są ludzie, którzy zasługują na szczególne słowa uznania i szczególną wdzięczność. To pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci, technicy, salowe.

Podziękowania kieruję również do służb, inspekcji i straży. Czoła chylę także przed pracownikami sklepów, zaopatrzenia i wieloma innymi, którzy codziennie narażają swoje zdrowie, by zapewnić nam dostęp do podstawowych produktów.

Szanowni Państwo, wspólnie stanęliśmy w obliczu sytuacji, której skutków nie znamy. Musimy przestrzegać wszystkich zaleceń, jeśli to nie jest konieczne nie wychodźmy z domu.

Bądźmy odpowiedzialni, ostrożni i solidarni.

 

Henryk Bartoszewski

Starosta Kościański