Anioł w podziękowaniu za pomoc

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 22 listopada 2017 roku, gościli Starosta Tucholski Michał Mróz oraz Skarbnik Powiatu Tucholskiego Zofia Łącka. Przedstawiciele Powiatu Tucholskiego przyjechali na sesję, by osobiście podziękować Staroście oraz Radzie Powiatu Kościańskiego za podjęcie uchwały, dzięki której przekazana została im dotacja na bieżące remonty dróg powiatowych zniszczonych podczas sierpniowej nawałnicy, która przeszła nad województwami kujawsko – pomorskim i pomorskim.

Starosta Tucholski w prezentacji przedstawił mapę kraju, na której zaznaczone zostały samorządy, do których wnioskowano o pomoc, a wśród nich te, które pomocy udzieliły i te, które podobnej pomocy udzieliły już innym jednostkom. Powiat Kościański oznaczony został jeszcze inaczej, ponieważ jako jedyny (poza Powiatem Tucholskim) sam zadeklarował pomoc. Starosta Mróz podkreślił, że dzięki ofiarności i pomocy innych samorządów i służb (także tej materiałowej) udało się uzyskać 1 mln złotych.

- Panie starosto, panie przewodniczący, drodzy radni, nie mogło nas tutaj zabraknąć, dlatego, że ta kwota, która nam przekazaliście jest to kwota 1/10 całości, bardzo dużo – zauważył starosta Michał Mróz. - Dla szczególnych instytucji, dla szczególnych osób, dla tych ludzi, którzy są naszymi przyjaciółmi, pomagają drugiemu człowiekowi, mamy taki zwyczaj, że przekazujemy w sposób uroczysty nasz najwyższy, naszym zdaniem, podarunek powiatowy anioła powiatu tucholskiego Dziś w podzięce za to, że dostrzegliście nas w potrzebie, dostrzegliście rozmiar potrzeb, na ręce pana starosty i pana przewodniczącego przekazujemy go samorządowi Powiatu Kościańskiego. Niech ten anioł będzie symbolem podziękowania, ale i opieki płynącej z powiatu tucholskiego do powiatu kościańskiego – powiedział, nie kryjąc wzruszenia, M. Mróz.  

Starosta Turski, odbierając anioła, podkreślił, że oba powiaty chyba już na zawsze będą ze sobą związane.  

- Myślę, że od tej chwili możemy mówić, że powiat tucholski i powiat kościański wiąże przyjaźń na zawsze – zauważył starosta Bernard Turski.

Rada Powiatu Kościańskiego podczas posiedzenia 25 października 2017 podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji w wysokości 100 tys. złotych Powiatowi Tucholskiemu w województwie kujawsko – pomorskim na bieżące remonty na drogach powiatowych zniszczonych na skutek nawałnicy, która nawiedziła powiat z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Nad powiatem tucholskim przeszła trąba powietrzna połączona z nawalnym deszczem. Powstały ogromne straty w infrastrukturze budowlanej, w rolnictwie, leśnictwie a także bardzo dotkliwe w infrastrukturze drogowej. Szacunkowa wartość strat na drogach powiatowych oscyluje na poziomie ok. 42 000 000 zł.

Uchwałę poparli wszyscy radni.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo