Grażyna Szproch przechodzi na emeryturę

Po prawie 20 latach Grażyna Szproch przestanie pełnić funkcję Skarbnika Powiatu Kościańskiego. Prośbę o rozwiązanie stosunku pracy z zamiarem przejścia na emeryturę Skarbnik Powiatu Kościańskiego złożyła w maju tego roku. Rada Powiatu Kościańskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 27 czerwca 2018 roku, podjęła uchwałę o odwołaniu skarbnika. Grażyna Szproch przestanie być skarbnikiem 29 lipca 2018 roku.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo