Grażyna Szproch przechodzi na emeryturę

Po prawie 20 latach Grażyna Szproch przestanie pełnić funkcję Skarbnika Powiatu Kościańskiego. Prośbę o rozwiązanie stosunku pracy z zamiarem przejścia na emeryturę Skarbnik Powiatu Kościańskiego złożyła w maju tego roku. Rada Powiatu Kościańskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 27 czerwca 2018 roku, podjęła uchwałę o odwołaniu skarbnika. Grażyna Szproch przestanie być skarbnikiem 29 lipca 2018 roku.

Droga Słonin - Nowy Dębiec

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej z Racotu do Nowego Dębca. Przebudowa drogi na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec będzie kosztować prawie 5,2 mln złotych. Zakres prac obejmie rozbudowę blisko 7 km drogi, w szczególności zaś położenie (na całej długości przebudowywanego odcinka) nowej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie na blisko 6,4 km odcinku chodnika (w tym ciągu pieszo – rowerowego).

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo