99 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie

99 lat temu w Poznaniu, dzień po przyjeździe do będącego pod pruskim panowaniem miasta,  Ignacego Jana Paderewskiego - wybitnego Polaka, kompozytora, pianisty i męża stanu, wybuchło zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

W środę, 27 grudnia 2017 roku odbyła się w Kościanie na placu Ignacego Jana Paderewskiego uroczystość upamiętniająca bohaterów powstania.

W uroczystości na zaproszenie Michała Jurgi, burmistrza Miasta Kościana wziął udział  - w imieniu mieszkańców i władz powiatu - Bernard Turski, Starosta Kościański, z delegacją, w skład której wchodził: Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański, oraz Jan Jurga, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego. Delegacja złożyła kwiaty i oddała hołd poległym w walce.

W uroczystości uczestniczyli i hołd Powstańcom oddali także posłowie na Sejm RP: Wojciech Ziemniak i Adam Szłapka, samorządowcy miasta Kościana i Gminy Kościan, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych: straży pożarnej, policji, straży miejskiej, delegacje m.in. organizacji społecznych, stowarzyszeń i partii oraz szkół, w tym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka (pierwszego powstańca, który poniósł śmierć) harcerzy, członkowie Stowarzyszenia Strzeleckiego i Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej, poczty sztandarowe, mieszkańcy.

Burmistrz M. Jurga zwracając się do zebranych podziękował wszystkim za obecność i pamięć. Przypomniał, o udziale mieszkańców miasta i Ziemi Kościańskiej w powstaniu i wyjątkowym ich sukcesie w pierwszych chwilach walk, kiedy to skauci z Kościana pokonali niemiecki garnizon wojskowy znajdujący się na terenie dzisiejszego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego, w którym zdobyli znajdujący się tam duży magazyn broni.

Przypomnijmy w wyniku wspominanej akcji Powstańcy wzbogacili się o około 800 sztuk karabinów ręcznych, 12 lekkich i 6 ciężkich karabinów maszynowych, kilkanaście tysięcy nabojów karabinowych i do kulomiotów skrzynkach oraz kilkanaście skrzyń granatów ręcznych. Ten sukces znacznie wzmocnił możliwości bojowe Powstańców.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie.

 

Rada Powiatu Kościańskiego w czerwcu 2017 roku podjęła uchwałę, w której apelowała do Sejmu RP o ustanowienie przyszłego roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Podobne uchwały podejmowały inne wielkopolskie samorządy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wysłuchał tych głosów i 12 października 2017 roku podjął uchwałę ustanawiającą przyszły rok - w którym mija 100 lat od wybuchu Powstania - ROKIEM PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Poniżej tekst uchwały Sejmu RP. 

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego

 

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 stało się wspaniałym ukoronowaniem „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” – wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli, którym nieodłącznie towarzyszyło pragnienie połączenia się na powrót z umiłowaną Rzecząpospolitą.

Solidnym fundamentem dążeń niepodległościowych Wielkopolan stały się takie przymioty jak żarliwy patriotyzm, niestrudzona praca u podstaw oraz autentyczny duch społecznikowski. To tytani pracy organicznej, a wśród nich m.in. gen. Dezydery Chłapowski, dr Karol Marcinkowski, Emilia Sczaniecka, Hipolit Cegielski, ks. Piotr Wawrzyniak czy Maksymilian Jackowski, poprzez swoją działalność społeczną, kulturalną, gospodarczą oraz naukową, wychowując pokolenia ludzi wykształconych, świadomych swej polskości, walnie przyczynili się do późniejszego sukcesu Powstania Wielkopolskiego.

To dzięki bohaterskiemu zrywowi powstańców wielkopolskich 1918–1919, na których czele stali twórcy Armii Wielkopolskiej mjr Stanisław Taczak i gen. Józef Dowbor-Muśnicki, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi prawie cała Wielkopolska została z powrotem włączona do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Milczeniem nie można również pominąć wkładu mieszkańców Wielkopolski w walki powstańcze na Górnym Śląsku ani zaangażowania doskonale wyposażonej i wyszkolonej Armii Wielkopolskiej w obronę niepodległości odrodzonej Ojczyzny przed bolszewicką nawałą w 1920 r.

Kiedy skończyła się walka zbrojna, mieszkańcy Wielkopolski podjęli trud odbudowy oraz ponownego scalenia Rzeczypospolitej, wyniszczonej przez dziejową zawieruchę. W ten właśnie sposób twórczo nawiązali oni do bogatej tradycji pozytywistycznej – do dziedzictwa Ojców Założycieli nowoczesnej Wielkopolski – nastał bowiem czas, w którym „Polsce potrzeba było potu, a nie krwi”.

Mając na uwadze wkład pokoleń Wielkopolan w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem jej odbudowę oraz istotny wpływ zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 na kształt granic odrodzonego Państwa Polskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo