Na te szczególne dni Bożego Narodzenia

rodzinnej atmosfery, daru przebywania w towarzystwie bliskich osób,

a przede wszystkim wszelkiej radości płynącej z narodzin Jezusa Chrystusa,

która stanie się źródłem sił i szczęścia w Nowym 2018 Roku

życzą:

 

Paweł Buksalewicz

Przewodniczący Rady Powiatu    

Stefan Stachowiak

Wicestarosta Kościański    

Bernard Turski

Starosta Kościański


Boże Narodzenie 2017 roku

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo