Zamordowani z Ziemi Kościańskiej

W marcu 1940 roku w lesie katyńskim rozstrzelano 4 421 osób, w Charkowie – 3 820, w Twerze – 6 311 osób. W innych obozach i więzieniach zamordowano 7 305 Polaków. 

Zbrodnia Rosjan dotknęła praktycznie każdej, nawet najmniejszej miejscowości w Powiecie Kościańskim. Jej skala budzi grozę, każe nam pamiętać i wspomnieć ludzi, którzy stracili życie tylko dlatego, albo właśnie dlatego, że byli Polakami.

Do 1989 roku mówienie o KATYNIU i o zbrodniach radzieckich było zakazane.

Pamiętajmy o tym ludobójstwie.

 

Podporucznik Franciszek Jankowski, syn Juliana Teofila z Kiełczewa koło Kościana i Katarzyny z Ledzianowskich. Urodził się 25 grudnia 1910 roku w Kruszwicy. Był nauczycielem. Został zmobilizowany w sierpniu 1939 roku. Ożenił się 18 kwietnia 1938 roku w Warszawie. Jego żona, Janina, w grudniu 1939 roku otrzymała list pisany z Kozielska. W liście Franciszek troszczył się o żonę i prosił o ciepłą bieliznę. Pisała do męża kilkakrotnie, ale listy pozostały bez odpowiedzi.

Podporucznik Walerian Jerzykiewicz, syn Juliana i Pelagii, urodził się 9 grudnia 1898 roku w Kościanie, powstaniec wielkopolski, członek Rezerwy Skautowej, urzędnik, odznaczony Medalem Niepodległości. Po kampanii wrześniowej dostał się do niewoli w obozie jenieckim w Starobielsku. Napisał do bliskich dwie wiadomości. Ostatnią 8 marca 1940 roku. Żona Genowefa zmarła w 1986 roku, miał syna Wojciecha.

Posterunkowy Zenon Brudkiewicz, syn Stanisława i Stanisławy, urodził się 16 maja 1913 roku w Kościanie. Harcerz, z zawodu blacharz. Ukończył szkołę policyjna w Wielkich Mostach. Po 17 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie w Ostaszkowie. 1 stycznia 1940 roku wysłał kartkę pocztowa do rodziny. Zamordowany w Twerze, został pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje.  

 

Kozielsk / KATYŃ

 • ppor. Wacław Ankiewicz z Parzęczewa, nauczyciel w Sokołowicach
 • ppor. Zbigniew Brzeziński z Kościan, prawnik
 • ppłk Jan Chylewski z Łęk Wielkich, oficer zawodowy
 • ppor. Franciszek Gałka z Czacza, nauczyciel
 • ppor. Stanisław Gidaszewski z Kiełczewa, oficer zawodowy
 • kpt Marian Ryszard Hoffmann z Krzywinia, urzędnik
 • ppor. Józef Jakubiec, nauczyciel w Gierłachowie
 • ppor. Franciszek Jankowski z Kiełczewa, nauczyciel
 • por. Józef Jankowski z Nowego Dworu, oficer zawodowy
 • rtm. Stefan Jankowski z Jasienia, oficer zawodowy
 • ppor. Leon Jaworowski z Czempinia, urzędnik bankowy
 • ppor. Marian Kaźmierowski z Kościana, urzędnik
 • por. Alfons Konopiński z Wonieścia, lekarz
 • por. Stanisław Zdzisław Kozłowski z Grodziska Wlkp., absolwent kościańskiego gimnazjum i liceum, lekarz
 • ppor. Julian Kużdowicz z Sierakowa, sędzia
 • kpt Stefan May z Kościana, laborant
 • ppor. Antoni Marian Meyza z Kościana, urzędnik skarbowy
 • kpt Józef Müller z Kiełczewa, oficer zawodowy
 • ppor. Józef Nadobnik z Łubnicy, geometra
 • ppor. Alfons Olszewski ze Szczepowic, kupiec
 • ppor. Stanisław Owsianny ze Świńca, doktor medycyny
 • ppor. Kazimierz Perz z Jaskółek, prawnik
 • ppor. Marian Pruski, sędzia w Kościanie
 • mjr Franciszek Rost z Wielichowa, lekarz
 • ppor. Józef Rzepka, nauczyciel w Zglińcu
 • por. Jerzy Schoen – Wroński ze Śmigla, zawodowy oficer
 • ppor. Bolesław Zygmunt Siciński, rodzina w Śmiglu, agronom
 • ppor. Józef Skałecki z Bonikowa, profesor w kościańskim gimnazjum i liceum
 • ppor. Franciszek Słomiński z Wielichowa, prawnik
 • kpt Tadeusz Szmytkowski z Krzywinia, oficer zawodowy
 • ppor. Franciszek Trąbała ze Świerczyny, nauczyciel
 • ppor. Antoni Julian Urbaniak z Wronowa, urzędnik
 • ppor. Władysław Żak, nauczyciel w Wyskoci
 • por. Marceli Żółtowski z Jarogniewic , ziemianin

Ostaszków / Twer / Miednoje

 • st. przod. PP Bruno Barteczko z Gorzyc
 • post. Stanisław Banaszak, policjant w Kościanie
 • przod. Stanisław Bartkowiak z Kurzej Góry
 • st. post. Wojciech Bąk z Zielęcina
 • st. post. Wiktor Bereszyński z Zielęcina
 • post. Piotr Bresinski z Nacławia
 • post. Zenon Brudkiewicz z Kościana
 • przod. Kazimierz Charoński z Gorzyc
 • st. post. Antoni Chwiała, policjant z Turwi
 • post. Józef Dembski z Kluczewa
 • post. Stanisław Dercz z Piotrkowic
 • st. post. Stanisław Dziewięcki z Jasienia
 • przod. Stanisława Fechner z Kluczewa, policjant w Śmiglu
 • przod. Walenty Francuszkiewicz ze Zbęch
 • post. Marcin Gertig z Żegrówka
 • post. Józef Główka z Gorzyc
 • post. Stanisław Gołosinski, policjant w Krzywiniu
 • post. Szczepan Haidrych z Rogaczewa Wielkiego
 • post. Józef Jędrowiak, rodzina w Krzywiniu
 • post. Stanisław John z Gradowic
 • st. post. Franciszek Juskowiak z Łęk Wielkich
 • przod. Jan Kaźmierczak z Mikoszek, księgowy w PP w Kościanie
 • st. post. Edward Kiciński z Osieka
 • st. przod. Franciszek Korbik z Kościana
 • st. post. Andrzej Kotlarski z Łęk Wielkich
 • komisarz Eugeniusz Krupowicz, komendant powiatowy PP w Kościanie
 • st. post. Roman Kryślak z Czaczyka
 • st. post. Jan Kuśnierek z Choryni
 • st. post. Wiktor Ledziński, policjant w Wielichowie
 • st. post. Stefan Lipiński z Piotrowa
 • st. post. Wojciech Malak z Karmina
 • st. post. Stanisław Marciniak (ur. 1885 r.) z Gradowic
 • st. post. Stanisław Marciniak z Borowa
 • st. przod. Antoni Michalczyk z Gronówka
 • st. post. Ignacy Michalczyk z Łubnicy
 • przod. Jakub Napierała z Wilanowa
 • st. post. Antoni Nowaczyk z Olszewa
 • st. post. Ludwik Nowaczyk z Wielichowa
 • st. post. Tomasz Nowak z Olszewa
 • st. post. Leon Ostrowski, policjant w Śmiglu
 • st. post. Franciszek Pauch z Sączkowa
 • przod. Stanisław Pauch z Sączkowa
 • post. Leon Pawlak, policjant w Śmiglu
 • post. Bolesław Piec z Sączkowa
 • post. Ignacy Piec z Sączkowa
 • st. przod. Stanisław Piotrowski z Koszanowa
 • post. Sylwester Przybylski z Jarogniewic
 • st. post. Wojciech Postaremczak z Gorzyc
 • st. post. Andrzej Ratajczak ze Spytkówek
 • przod. Marcin Słowiński, komendant posterunku PP w Kamieńcu
 • post. Józef Smelkowski z Rogaczewa Wielkiego, policjant w Śmiglu
 • st. przod. Andrzej Stachowski z Morownicy
 • post. Antoni Smyrski, policjant we Lwowie, rodzina w Kościanie
 • st. post. Marcin Strzelczyk, policjant w Kościanie
 • st. post. Michał Szczerbal z Przysieki Starej, policjant w Kościanie i Kamieńcu
 • st. post. Stanisław Szwarc z Kościana, policjant w Kościanie
 • st. post. Wojciech Szymkowiak, policjant w Śmiglu
 • przod. Maciej Ścigacz z Cichowa
 • przod. Stanisław Ścigacz z Cichowa
 • post. Stanisław Talarczyk z Łęk Wilekich
 • przod. Stanisław Tyliński, sekretarz PP w Koscianie
 • st. post. Ignacy Tyrzyk z Pelikana
 • st. przod. Marcin Walkowiak z Brońska
 • st. strażnik Piotr Waśkowiak z Głuchowa
 • przod. Andrzej Wegner, komendant posterunku PP w Krzywiniu
 • post. Wacław Wieczorek z Dębska
 • st. post. Józef Zadoń z Wilkowa Polskiego
 • st. przod. Wojciech Zapłata z Darnowa
 • post. Adam Kazimierz Zieliński, policjant w Kościanie

 Starobielsk/Charków/Piatichatki

 • ppor. Bolesław Budzynski, rodzina z Barchlinie i Śmiglu, nauczyciel
 • ppor. Wacław Fellmann z Kościana, urzędnik
 • ppor. Zenon Jaworowski z Czempinia, urzędnik
 • ppor. Walerian Jerzykiewicz z Kościana, urzędnik
 • ppor. Franciszek Karaśkiewicz z Kościana, urzędnik
 • por. Alfons Kostrzewski, nauczyciel w Dłużynie
 • ppor. Zygmunt Kurnatowski – Mielżyński z przysieki Polskiej, ziemianin
 • por. Czesław Latała z Piotrkowic, oficer zawodowy
 • por. Alfred Namysł z Gierłachowa, nauczyciel
 • por. Wincenty Pietrykowski z Gorzyc, lekarz
 • ppłk Bronisław Piniecki z Karczewa, oficer zawodowy
 • ppor. Marian Pogonowski z Gołębina Starego, urzędnik
 • ppor. Alojzy Polczyński z Czempinia, lekarz
 • ppor. Zbigniew Przybylski z Gorzyczek, urzędnik
 • ppor. Karol Pucek z Rąbinia, urzędnik
 • ppor. Czesław Ratajczak z Kościana, urzędnik
 • ppor. Stefan Rysmann, nauczyciel w Bronikowie
 • por. Roman Skoraszweski, komornik sądowy w Kościanie
 • kpt Alfred Tulodziecki z Rąbinia, oficer zawodowy
 • kpt Walenty Walkowiak z Reńska, oficer zawodowy
 • kpt Włodzimierz Wdowicki z Siekowa, oficer zawodowy
 • ppor. Roman Wolski, nauczyciel
 • por. Aleksander Zapłata, sędzia grodzki w Śmiglu
 • ppor. Lech Zawadzki – Büthner z Kościana, prawnik i finansista.

 

fot. 1 - Franciszek Jankowski - Katyń

fot. 2 - Zenon Brudkiewicz - Ostaszków

fot. 3 - Walerian Jerzykiewicz - Starobielsk

 

 

Oprac. B. Jankowski

Źródło: „Kościańska lista Katyńska”, „Wierni Niepodległej”, Tom I i II, fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kościanie. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo