XXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego - zawiadomienie!

Informujemy, że XXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1) zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Gostyniu (druk nr 247),

2) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 248),

3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 – 2028 (druk nr 249).

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo