Tęcza w powiecie kościańskim

Dodano: 24 października 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie wraz z partnerami - Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Śmiglu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Kościańską Operatywną Spółdzielnią Socjalną KOSS – przystąpiło do realizacji projektu „Tęcza”.

Projekt „Tęcza” skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W ramach tego projektu podejmowane będą działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych. Szacuje się, że w projekcie weźmie udział 256 osób. Projekt opracowany został w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Całkowita wartość projektu to 1 839 490, 74 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1 747 516, 20 zł, natomiast wkład własny wyniesie 91 974, 54 zł. Projekt będzie realizowany na terenie powiatu kościańskiego przez 24 miesiące (1.09.2016 r. – 31.08.2018 r.).

mp