Starostwie podpisali umowę

Blisko 3,5 miliona złotych otrzyma Powiat Kościański w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 na przebudowę drogi powiatowej Kobylniki – Nowy Białcz.

Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Stefan Stachowiak oraz Skarbnik Powiatu Grażyna Szproch podpisali dziś w Urzędzie Marszałkowskim umowę dofinansowania.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi to blisko 4 mln 650 tys. złotych. W ramach tej kwoty przebudowany zostanie odcinek o długości blisko 6 km, powstanie też ciąg pieszo – rowerowy oraz chodniki. Przy cmentarzu w Starym Białczu powstaną miejsca parkingowe. Poza tym odtworzone i odmulone zostaną rowy, przebudowane skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo