Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza na szkolenie

Dodano: 27 października 2017

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza na szkolenie. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na lata 2014-2020 

Szkolenie odbędzie się 16 listopada 2017 roku  w godz. 10.00 – 14.00 w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie przy ul. Dworcowej 1 (budynek dworca PKP, I piętro) - salka konferencyjna. 

Program szkolenia:  

10.00  - Zasady wydatkowania funduszy w perspektywie finansowej 2014-2020 

Wsparcia dla przedsiębiorców  – informacje ogólne 

11.30 przerwa kawowa 

11.45 Priorytety inwestycyjne wspierające wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, specyfika wsparcia – krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje 

13.00 przerwa kawowa

13.15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działania skierowane do przedsiębiorców.  

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na maila: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl  

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, przy współpracy z Burmistrzem Miasta Kościana i Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Serdecznie zapraszamy

Pliki do pobrania