Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2013 rok

Konsultacje dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, iż zgodnie Uchwałą Nr 83/277/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie swoich uwag i opinii drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 września 2012 r. do 9 października 2012 roku.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

Zaproszenie do udziału w Konkursie „Działania godne uwagi” organizowanym przez Centrum PISOP

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, do 21 września, przyjmowane są zgłoszenia organizacji z terenu jedenastu powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodzkiego, kościańskiego, nowotyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego. Następnie ze wszystkich zgłoszeń Kapituła wybierze pięć inicjatyw, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców (za pośrednictwem poczty, maila oraz profilu Centrum PISOP na Facebooku). Ostateczne wyniki Konkursu „Działania godne uwagi” zostaną ogłoszone podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 29 listopada br. w Poznaniu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 61 851 91 34 lub mailem karolina.kaczmarek@pisop.org.pl.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo