Konferencja Regionalna „Współpraca międzysektorowa – nowe wyzwania i możliwości”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie zapraszają na Konferencję Regionalną „Współpraca międzysektorowa – nowe wyzwania i możliwości” organizowaną w ramach projektu „Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej”.

Konferencja odbędzie się 29.11.2012r. (czwartek) w Budynku Kolegium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Kościanie, ul. Bernardyńska 2 (aula)
.
Zgłoszenia proszę przesyłać do 26.11.2012 r. bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Kościanie ( fax: 65 512 14 20, e-mail: monikakustosz@powiatkoscian.pl) bądź do Biura Projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Rolna 19/3, 61-491 Poznań, tel. 61 853 34 33, fax 61 855 33 07, e-mail: aszymanowska@poznan.frdl.pl)

Wszelkie pytania proszę kierować do Anny Szymanowskiej, tel. 61 85 33 433, email: aszymanowska@poznan.frdl.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo