Zaproszenie do udziału w Konkursie „Działania godne uwagi” organizowanym przez Centrum PISOP

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, do 21 września, przyjmowane są zgłoszenia organizacji z terenu jedenastu powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodzkiego, kościańskiego, nowotyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego. Następnie ze wszystkich zgłoszeń Kapituła wybierze pięć inicjatyw, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców (za pośrednictwem poczty, maila oraz profilu Centrum PISOP na Facebooku). Ostateczne wyniki Konkursu „Działania godne uwagi” zostaną ogłoszone podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 29 listopada br. w Poznaniu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 61 851 91 34 lub mailem karolina.kaczmarek@pisop.org.pl.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo