Czas na bożonarodzeniowe szopki

Dodano: 20 października 2017

Dziesiąty raz Starostwo Powiatowe w Kościanie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Uczniowie szkół podstawowych, szkoły specjalnej, osoby niepełnosprawne mogą dostarczyć prace konkursowe do 24 listopada 2017 roku do siedziby starostwa przy ulicy Gostyńskiej 38.  

Poniżej regulamin konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA


I.             Cele konkursu:

1. Propagowanie staropolskich tradycji bożonarodzeniowych, utrwalenie idei żłóbka betlejemskiego.

2. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.

II.          Organizatorzy konkursu:

1. Starostwo Powiatowe w Kościanie - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

III.        Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują szopkę bożonarodzeniową przy użyciu dowolnych materiałów.
 2. Maksymalna wielkość podstawy szopki -42 cmna30 cm.
 3. Konstrukcja szopki powinna być stabilna.
 4. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

            a) uczniowie klasy I - III szkoły podstawowej

- prace wykonane indywidualnie, każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,

            b) uczniowie klasy IV - VI szkoły podstawowej

- prace wykonane indywidualnie, każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,

            c) uczniowie podstawowej szkoły specjalnej i osoby niepełnosprawne

- prace wykonane indywidualnie lub w zespole liczącym nie więcej niż trzy osoby; każdy uczestnik

konkursu lub zespół może zgłosić tylko jedną pracę,

 1. Nadesłane na konkurs prace winny być własnością autorów.
  1. Każda praca musi być opisana czytelnie następującymi danymi:

1)      imię i nazwisko autora

2)      klasa

3)      nazwa szkoły/placówki

4)      imię i nazwisko opiekuna.

 1. Prace będą przyjmowane wyłącznie z załączonym wykazem autorów prac.

 

IV.       Postanowienia ogólne:

  1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.
  2. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii, trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia.
  3. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność i nawiązanie do kanonu szopki, kolorystyka, materiały i technologia wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy, samodzielność wykonania! Prace zawierające gotowe elementy (np. gotowe figurki, itp.) nie będą oceniane !
   1. Prace należy dostarczyć na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, Punkt Informacyjny, w terminie do 24 listopada 2017 r.
   2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul. Gostyńska 38.
   3. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem szkoły lub placówki, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego podsumowania oraz o wręczeniu nagród.
   4. Prace będzie można odbierać po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul. Gostyńska 38 do 22 grudnia 2017 roku.
   5. Prace nieodebrane do 22 grudnia 2017 r. ulegną zniszczeniu.
   6. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, tel. 65 512 70 67, 65 512 74 33.

  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.