Biznesy z przyszłością wybrane

Dodano: 26 kwietnia 2018

Katalog produktów osób niepełnosprawnych, firma odnawiająca i personalizująca obuwie oraz przedsiębiorstwo produkujące meble z tektury – to nagrodzone w konkursie na „Biznes z przyszłością” pomysły na firmy.

Na tegoroczną, piątą edycję konkursu na najlepszy biznesplan wpłynęło 41 prac. To dotychczasowy rekord.

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Wyłoniono 12 najlepszych pomysłów, które przeszły do kolejnego etapu. Prezentacje biznesplanów przed komisją konkursową odbyły się 20 kwietnia 2018 roku. Spośród 12 prac jury wybrało trzy najlepsze. Ich autorzy zaprezentowali swoje pomysły podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 25 kwietnia 2018 roku.

Autorem najlepszego pomysłu na firmę był Mikołaj Hołysz z I LO w Kościanie, który przed komisją konkursową, a później podczas sesji opowiedział o firmie Enably - internetowym katalogu zawierającym produkty przydatne osobom niepełnosprawnym. Drugie miejsce jury postanowiło przyznać Sandrze Kostrzewie (również I LO w Kościanie) za pomysł na firmę odnawiającą i personalizującą obuwie – Butownik. Pomysł Kai Wujczak nagrodzony został trzecią nagrodą. Uczennica I LO w Kościanie napisała biznesplan dla firmy zajmującej się produkcją mebli wykonanych z tektury – Tekturowy domek.

Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, a zarazem skarbnik Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości podziękował organizatorom, fundatorom nagród, a przede wszystkim uczestnikom.

Zwycięzcom oraz pozostałej dziewiątce nagrody i wyróżnienia podczas sesji wręczyli organizatorzy oraz przedstawiciele komisji konkursowej. Pierwszą nagrodą był ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Kościanie laptop.

Organizatorami konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu kościańskiego byli: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.