Uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych Stare Oborzyska-Słonin-Czempiń

W środę, 27 grudnia 2017 roku, w Słoninie miało miejsce uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanych dróg powiatowych Czempiń-Słonin oraz Słonin-droga krajowa nr 5 biegnąca przez Stare Oborzyska. W uroczystości wzięli udział Starosta Kościański Bernard Turski oraz Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Samorządowcy Powiatu Kościańskiego, Gminy Czempiń i Gminy Kościan.

Zmarł Kazimierz Król


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Kazimierza Króla

Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kościanie
w latach 1999 – 2016,

Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych,

Byłego kierownika do spraw operacyjnych w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie,

Wieloletniego organizatora Krajowych i Europejskich Zawodów Sikawek Konnych,

Człowieka w pełni oddanego strażakom ochotnikom i ich działalności,

Osobę, na której zawsze mogliśmy polegać.

 

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom 

wyrazy najgłębszego współczucia oraz kondolencje

składają:

 

Paweł Buksalewicz

Przewodniczący

Rady Powiatu Kościańskiego

Stefan Stachowiak 

Wicestarosta Kościański

Bernard Turski

Starosta Kościański

 

 

 Na te szczególne dni Bożego Narodzenia

rodzinnej atmosfery, daru przebywania w towarzystwie bliskich osób,

a przede wszystkim wszelkiej radości płynącej z narodzin Jezusa Chrystusa,

która stanie się źródłem sił i szczęścia w Nowym 2018 Roku

życzą:

 

Paweł Buksalewicz

Przewodniczący Rady Powiatu    

Stefan Stachowiak

Wicestarosta Kościański    

Bernard Turski

Starosta Kościański


Boże Narodzenie 2017 roku

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo