Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

18  kwietnia 2018 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kościanie.

Termin składania ofert upłynie w dniu 9 maja 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Nabór na wolne stanowiska”.

XI Konkurs Tańca „Złota Nutka”

W środę, 11 kwietnia 2018 roku, w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie odbył się XI Konkurs Tańca o „Złotą Nutkę”. Głównymi organizatorami imprezy byli: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Kościański Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną „Patrzmy Sercem”. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Kościański Bernard Turski. Wśród zaproszonych gości obecny był Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo