41. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża

Dodano: 16 października 2019

41. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża

Władze Powiatu Kościańskiego, 16 października 2019 roku uczciły 41. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Henryk Bartoszewski, starosta kościański i Zbigniew Franek, wicestarosta kościański złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem św. Jana Pawła II na pl. Niezłomnych w Kościanie. W uroczystości wzięli udział także Piotr Ruszkiewicz, burmistrz miasta Kościana, Andrzej Przybyła, wójt Gminy Kościan i Henryk Michalski, zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kościan.